درخواست مشاوره با علی‌اکبر قزوینی

درخواست مشاوره با علی‌اکبر قزوینی

مشاوره کاری حرفه‌ای و نیازمند دقت‌نظر و شکیبایی است. برای مشاوره، باید گوشی شنوا و نگاهی تیزبین داشت. مشاوره مثل یافتن قطعاتِ درستِ پازل، و قرار دادن آنها به شکل صحیح در کنار هم است. اگر مایلید با علی‌اکبر قزوینی مشاوره داشته باشید، لطفا فرم زیر را تکمیل و ارسال کنید. درخواست شما بررسی خواهد شد و در صورتی که امکان مشاوره وجود داشته باشد، برای هماهنگی‌های بعدی از طریق ایمیل با شما تماس گرفته خواهد شد.

نام و نام خانوادگی*

ایمیل شما*

موضوع مشاوره*

توضیحات*
لطفا حداکثر در پانصد کلمه توضیح بدهید که برای چه موضوعی قصد دریافت مشاوره دارید، و چرا فکر می‌کنید علی‌اکبر قزوینی فرد مناسبی برای مشاوره دادن به شماست.